Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Statistik och forskning talar emot storbolagsfonder

Statistik och forskning talar emot storbolagsfonder

Är du en av vinnarna? Är du en av dem som insett att långsiktiga investeringar i småbolag statistiskt sett är en mer lönsam investering än en investering i stora bolag?
Skillnaden i avkastning kan vara stor och under de senaste 10 åren har snittet av alla svenska småbolagsfonder på Morningstar.se avkastat 352%* medan snittet av storbolagsfonderna avkastat 197%*. Det här är inget unikt för just den här tidsperioden eller marknaden utan ett mönster som går igen även över längre tidsperioder och på flera marknader. Den som har valt småbolagsfonder för en del av sina placeringar har helt enkelt varit vinnare över tid. I den här frågan är statistiken och forskarna överens men ändå flödar pengarna in i storbolagsfonder. Varför är det så?

Svaret är inte enkelt.
Det beror på flera faktorer, varav en är att stora aktörer som lanserar småbolagsfonder ofta får problem med storleken på fonden ganska snabbt. När du köper aktier i små bolag på börsen är omsättningshastigheten – likviditeten – i aktien viktig. Låg likviditet innebär att en stor fond får svårt att handla i den aktien och istället tvingas köpa en mer likvid aktie som oftast är en större aktie. När fonden växer kommer småbolagsfonden allt mer likna en storbolagsfond och därmed också avkasta som en sådan. Det gör att få stora aktörer vill rekommendera småbolagsfonder. De säljer hellre storbolagsfonder utan kapacitetsproblem. Ett riktmärke är att en småbolagsfond på den svenska marknaden inte bör vara större än 10 miljarder kronor.

En andra faktor är att regleringar (UCITS) tvingar stora fonder/förvaltare att sprida innehaven på många innehav. Grundregeln blir att ju större fonden är desto fler blir innehaven. Det tvingar förvaltaren att analysera och träffa fler bolag vilket påverkar kvalitén på analysen och i förlängningen ofta leder till sämre avkastning. Det här gör också att många stora aktörer helst inte vill ge rådet till sina kunder att köpa en småbolagsfond.

En tredje faktor är fokus på förvaltningsavgifter i media. Det övergripande budskapet är att avgiften är viktigare än den historiska avkastningen. Det finns inga indexfonder som med framgång verkat i småbolagssegmentet, varför den genomsnittliga avgiften är högre än i storbolagssegmentet. Media rekommenderar därför nästan alltid indexfonder som det rationella och lönsamma valet trots att småbolagsfonderna med råge slagit både snittet av storbolagsfonderna och snittet av indexfonder efter avgifter. För enkelhetetens skull kan vi också göra det enkelt för kunden genom att förklara att en indexfond är en storbolagsfond även om ett antal aktörer gjort försök att lansera indexfonder med småbolagsfokus.

En fjärde faktor är att media ofta för fram att inga förvaltare långsiktigt slår sina jämförelseindex och att indexfonder därför är att föredra. I det sammanhanget bör det sägas att det finns omfattande forskning som visar på att aktiva förvaltare i småbolagssegmentet har större möjligheter att skapa överkastning än deras kollegor i storbolagssegmentet. Argumentet att inga förvaltare slår marknaden faller också på det enkla faktum att snittet av aktiva svenska småbolagsfonder historisk slagit snittet av svenska indexfonder efter avgifter. Valet torde vara enkelt när det är avkastning spararen efterfrågar.

Finns det några nackdelar med att spara i en småbolagsfond jämfört med en storbolagsfond?
En nackdel skulle vara den genomsnittligt något högre avgiften. För den sparare som tycker att avgiften är viktigare än den långsiktiga avkastningen är det naturligtvis ett relevant argument men för den sparare som långsiktigt är ute efter den bästa avkastningen efter avgifter är småbolagsfonder att föredra för en del av sparandet.

En risk som också bör föras fram är att en småbolagsfond statistiskt sett har större variationer i värdet. Det har att göra med att de mindre bolagens aktier har en sämre likviditet vilket gör att rörelserna i aktien ofta blir större vid turbulens på börsen. Det har mindre att göra med den underliggande verksamheten i bolagen och mer att göra med aktiemarknadens kortsiktiga nervositet.

Över tid har spararen fått god ersättning för den ökade statiska risken och för den långsiktige spararen som kan sitta still i båten när det blåser torde valet vara enkelt.

*per 22 januari 2020

Skrivet av Tomas Hellström, VD ODIN Fonder

Följ oss gärna på Linkedin för uppdateringar

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.