Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Att köpa bra bolag är viktigare än timing

Att köpa bra bolag är viktigare än timing

Alla skeptiker ropade högt i september och trodde att det skulle bli värre innan det blev bättre. Det ser nu ut att ha motbevisats av allt starkare aktiemarknader. Tomas Hellström, VD för ODIN Fonder i Sverige, sammanfattar Sverigeförvaltningens syn på på marknadsutsikterna framöver.

– Vi på ODIN ser fortfarande att aktier är en långsiktigt bra placering. Marknaden bör prissättas med de räntor vi ser och därför tycker jag att det är en bra tid att positionera sig. Nu ser vi tecken på att ledande makroindikatorer håller på att hamna i botten och sentimentet i Sverige placerar in sig tidigt cykliskt, säger Tomas Hellström.

Alternativen till aktier är få och med en vinstavkastning på nästan 6 procent på den svenska marknaden med dagens prissättning är det ett bra alternativ till negativa räntor. Hälften av vinstavkastningen kommer från direktavkastning.

Investerar i företag snarare än aktier

–  Vi på ODIN investerar i företag snarare än aktier och har en tydlig femårshorisont i våra positioner. Vi vill ta med våra kunder på en företagsresa snarare än en multipelresa på aktien. Det är ungefär samma tankesätt som private equity men vi letar efter företag vi kan äga väldigt länge. Äger man de bästa företagen med den bästa ledningen finns det goda skäl till att de presterar bäst i en ekonomisk nedgång.

Investerare på Stockholmsbörsen vet hur man belönar affärsmodeller med fokus på förvärv. De flesta företag med förvärv som en del av sitt DNA, som Indutrade, Lifco, Addlife, Addnode och Addtech har hittills i år ökat mellan 40 och 70 procent. Kombinationen av företag som gör förvärv och växer underliggande ger en fin resa till skillnad från traditionell industri i Sverige som i allmänhet inte växer om man ignorerar valutaeffekterna av en svag svensk krona.

Företaget många har glömt

Sverigeförvaltningen har pekat ut ytterligare två svenska och ett danskt företag som nyligen har gjort strategiskt goda förvärv.

– En förvärvsberättelse som många glömt är Beijer Alma. Aktien är bara upp 5 procent hittills i år. Dessutom har man fått en utdelning på 4 procent, berättar Tomas.

Sverigeförvaltningen ser en stor potential för ytterligare förvärv för företaget som idag består av företagen Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech. Det senare verkar ha vänt den operativa utvecklingen de senaste åren.

– Ett pris mot intäkterna som är lägre än genomsnittet på Stockholmsbörsen och ett överkapitaliserat saldo ger utrymme för en omprissättning utöver en bra underliggande utveckling. Ökad aktivitet för förvärv och bättre organisk tillväxt under andra halvåret är fundamentala triggers vi ser framöver, fortsätter Tomas.

Transport, industri och medtech

DSV Panalpina är ett transport- och logistikföretag som under de senaste två decennierna har utvecklats från ett litet transportföretag till ett av världens tio största transportföretag.

– Affärsmodellen är kapitaleffektiv, företaget har god lönsamhet och betalar nästan 100 procent av det fria kassaflödet i utdelningar och återköp. Ledningen är extremt skicklig och har drivit lönsam tillväxt både organiskt och genom förvärv där man har vunnit synergier, säger Vegard. Det senaste förvärvet är inget undantag och Panalpinas synergier verkar vara större än väntat. Det indikerar att resan kommer att fortsätta, och i kombination med växande e-handel tror vi DSV är väl positionerat för att fortsätta växa. Den flexibla affärsmodellen innebär också att företaget kommer att stå starkt i en svagare ekonomi.

AQ Group är ett nischföretag som tillverkar komponenter, maskiner och system för industrikunder med höga krav. Företaget är decentraliserat, väl diversifierat och har en imponerande historia av stark lönsam tillväxt och nästan inga skulder. Förra året var dock tufft för företaget. Trots fortsatt tillväxt föll marginalerna på grund av en svag utveckling i vissa dotterbolag.

– Sverigeförvaltningen tror att många av utmaningarna är av kortvarig karaktär och är övertygade om att den nya ledningen kan vända utvecklingen. AQ Group drar nytta av en långsiktig outsourcing-trend, har långa kundrelationer och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt från förvärv. Aktien handlas med låga multiplar, och om rörelsemarginalen i framtiden kommer tillbaka till företagets mål om 8 procent är detta en potentiell dubbelkandidat på lång sikt, säger Tomas.

Ett annat av ODIN Sveriges innehav, Biotage, är inte ett bioteknikföretag som man kan tro på namnet, utan ett företag i den växande medicintekniska industrin. Sedan starten har företaget varit bra på att hjälpa kunder med separering och industriella applikationer representerar nu företagets embryo. Biotage gör kunderna mer effektiva och varje försäljning av utrustning genererar förbrukningsvaror. Fördelningen är för närvarande cirka 50/50, men företagets mål är att 60 procent ska vara konsumentvaror.

– Sverigeförvaltningen har just flaggat över 5 procent i Biotage eftersom vi tror på företaget på lång sikt. Vi har varit ägare ett tag och utsikterna ser mer spännande ut än på länge. Förvärvet av PhyNexus tillhandahåller expertis och en produktportfölj av utrustning till en annan nisch inom läkemedelsindustrin. Vi tror att vi kommer att se marknadstillväxt, ökade bruttomarginaler och en positiv produktmix i framtiden. Siffrorna för tredje kvartalet var ett bra slutresultat för VD och visade att företaget fortsätter att växa som de har gjort historiskt. Med ny VD, och den gamla VD som ordförande, blir de ett bra team som kan ta företaget till nästa steg, avslutar Tomas.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.