Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Åtta utmärkelser till ODIN Fonder i Lipper Fund Awards

Åtta utmärkelser till ODIN Fonder i Lipper Fund Awards

Ratingföretaget Lipper har utnämnt två av ODINs nio fonder på den svenska marknaden till de bästa fonderna inom respektive kategori – ODIN Sverige och ODIN Fastighet. Lipper tittar på resultatutvecklingen i fonden, förvaltningsstrategin och riskjusterad avkastning över en 3-, 5- och 10-årsperiod jämfört med fonder inom samma kategori. Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer, och delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen.

ODIN Sverige har fått totalt fyra olika priser som bästa fond i kategorin ”Equity Sweden”, på 3, 5 och 10 år på den europeiska marknaden och på 5 år på den nordiska marknaden.

ODIN Fastighet har fått fyra priser som bästa fond i kategorin ”Equity Sector Real Estate Europe” på 3 och 5 år både på den europeiska marknaden och på den holländska marknaden.

Fonden ODIN Sverige är en aktivt förvaltad all cap-fond som förvaltas av ODINs Sverigeteam Jonathan Schönbäck, Hans Christian Bratterud och Carolina Elvind.
– Vi är såklart väldigt hedrade att vinna ett så prestigefyllt pris. Speciellt att få det under det speciella året 2020, där vår kvalitetsinriktade förvaltning och våra bolag verkligen testades. Att vi investerar enligt ODIN-modellen, där vi bara köper hållbara kvalitetsbolag med en stark företagskultur, har gjort att vi har kunnat känna oss lugna med de bolag vi har i portföljen även när marknaderna skakat. Vi arbetar hårt varje dag med att skapa avkastning på lång sikt, och därför blir vi otroligt glada över att få de här priserna som ett bevis på att vår strategi fungerar, säger ODIN Sveriges förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Carolina Elvind, analytiker, Tomas Hellström VD Sverige, Jonathan Schönbäck, förvaltare och Hans Christian Bratterud, förvaltare.

Fonden ODIN Fastighet förvaltas av Nils Hast, och är en aktivt förvaltad sektorfond med ett all cap-mandat som primärt investerar i nordiska börsnoterade fastighetsbolag.
-Under förra året var vi bland annat tungt investerade i logistik, vilket var ett segment som gick stärkta ur coronakrisen. Vi tror att diskussionen om kontorsdöd är överdrivet och ser möjligheter i det segmentet. Mer stabila segment som hyresbostäder och samhällsfastigheter väger också tungt i fonden och de har klarat sig bättre än sektorn generellt. Naturligtvis är det otroligt roligt att få ett så välrenommerat pris som Lipper efter ett år som 2020, säger Nils Hast.

ODIN Fastighets förvaltare Nils Hast

Tomas Hellström, VD på ODIN Fonder i Sverige:
– Stort tack till Lipper Fund Awards för de här utmärkelserna! Efter ett år som 2020 blir vi extra glada. För oss på ODIN är det här en bekräftelse på att vårt strukturerade och långsiktiga arbete med att hitta hållbara affärsmodeller skapar ett mervärde för våra kunder. På ODIN investerar vi i välskötta bolag med starka ledare som skapar något större än bara avkastning för andelsägarna.