Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Bolaget växer – men skapar det värde?

Bolaget växer – men skapar det värde?

ODIN Fonders Oddbjørn Dybvad har funderat kring kapitalavkastning på löpbandet. Bör du springa vidare, eller rent av gå till sängs?”

”Förra veckan gjorde jag ett undantag och sprang på löpbandet på gymmet. Bäst som jag sprang där kom jag som aktienörd att tänka på likheten med vad jag själv höll på med och aktieinvesteringar som inte fungerar. Precis som jag, som sprang och sprang på bandet utan att komma en meter framåt, så står aktiekursen för en del bolag som växer och växer ändå still. Hur hänger detta ihop?

Jo, det förhåller sig nämligen så att tillväxt kan skapa värden men även förstöra dem. Det är mycket viktigt att investerare som fokuserar på värdeskapning förstår detta samband.

Tillväxt och värden

Till en början kan man tro att det är en lönsam strategi att investera i bolag som växer. Men att växa är inte detsamma som att skapa värde. Låt oss återknyta till liknelsen med löpbandet. Bolag som växer med liten avkastning på investerat kapital kommer ingenstans. De kan öka takten på löpbandet till högsta nivå, växa så det knakar, men om tillväxten inte ger tillräckligt bra avkastning på investerat kapital, skapas inte heller några fundamentala värden.

Värdeskapande

Bolagen måste försvara sin existens. Detta innebär att de måste sysselsätta tillgängligt kapital med högre avkastning än vad kapitalet kostar. Sådana företag vilar inte på lagrarna värdemässigt utan skapar hela tiden värden som återspeglas i bolagens aktiekurser. Ju längre dessa bolag kan fortsätta att stadigt återinvestera sitt kapital med högre avkastning, desto bättre är det. De kan gärna öka takten på löpbandet, och växa mer, bara de har kontroll och inte trillar omkull på grund av mjölksyra.

Värdedestruktion

Men hög kapitalavkastning hjälper inte om löpbandet står stilla och bolaget inte växer. Utan kombinationen av både tillväxt och hög kapitalavkastning sker ingen värdeskapning, med svag aktiekursutveckling som följd. Det värsta är om bolaget växer med svag avkastning på investerat kapital. Sjuka bolag med svag kapitalavkastning ska inte ge sig i kast med löpning. Då förstörs deras värden. Om du kliver på löpbandet med feber i kroppen och kör hårt, så är du i sämre skick när träningspasset är över. Du borde i stället ha legat till sängs. Bolag med svag kapitalavkastning bör dela ut pengar till sina aktieägare. Först måste bolagen ta en kur mot svag kapitalavkastning för att sedan kunna växa eller öka farten på löpbandet.

Jag tycker bäst om att springa utomhus. Då står jag inte stilla. Jag tycker bäst om aktieinvesteringar som skapar värden. Då går aktiekurserna åt rätt håll.”

Skriven av Oddbjørn Dybvad, förvaltare ODIN

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.