Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Dagliga aktiekursrörelser är sekundära vid investeringar

Dagliga aktiekursrörelser är sekundära vid investeringar

Förvaltare Hans Christian Bratterud är fokuserad på att hitta kvalitetsbolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur.
Många av de bolag ODIN investerar i är familjeägda, där det finns en långsiktig strategi för hur bolagen ska drivas. Då växer de ofta bra organiskt och är duktiga på att genomföra strategiska förvärv. Många svenska bolag har starka positioner globalt och genom att många verkar inom nischområden står de sig bättre i en marknadsnedgång. Bransch och marknad har stor betydelse, bolag med stora strukturella utmaningar blir sällan goda investeringar, men om man jämför företag med liknande förutsättningar är det ofta människorna bakom som blir den avgörande faktorn över tid.
– Det mesta som händer på börsen är ju vågor på ytan. Där är det alltid rörelse, med vindar som blåser åt olika håll. Men värdeskapandet, som är det jag är intresserad av, sker under ytan, inne i företagen av människorna som jobbar där. Det är där jag föredrar att spendera min tid – på att bättre förstå vad som händer inne i bolagen vi investerare i. Aktiekursen är sekundär. Över tid kommer kursen dock att reflektera vad som händer inne i bolaget. När det stormar på ytan föredrar jag att ta det lugnt under ytan. Där kan man fokusera i lugn och ro, och lära sig saker som man kan ha nytta av i många år framöver, och inte vara upptagen med vad marknaden gör ’just nu’. Den ’riktiga’ världen ändras förvisso också, men om man fokuserar på rätt bolag – som för oss är kvalitetsbolag som man kan äga länge, så är det betydligt mindre kaotiskt i deras underliggande verklighet än vad det är på börsen. Det fokuset ger arbetsro och möjlighet att fokusera på det som spelar roll i längden, nämligen långsiktigt värdeskapande. Det skapas inne i bolagen över lång tid, och inte i de dagliga aktiekursrörelserna.

Att förstå siffrorna är naturligtvis av stor vikt, men de är ett resultat av det arbete som skapas av människorna i bolagen, och det är människorna som kommer avgöra hur långt ett företag kan nå.

– Kombinationen mellan de hårda siffrorna och de mjukare mänskliga faktorerna är en stor del av tjusningen med jobbet som förvaltare, säger Hans Christian.

Förvaltare Hans Christian Bratterud

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.