Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Den digitala utmaningen inom retail

Den digitala utmaningen inom retail

Detaljhandeln har varit en svår sektor under de senaste åren. Hela detaljhandelsindustrin är stadd i snabb förändring. Mycket snabbare än både vi och etablerade aktörer kunnat föreställa sig. Frågan är hur långt utvecklingen kommer att gå.

Kommer försäljningen via nätet att stå för 20, 30 eller 70 procent av all handel i retailbranschen inom fem år? Vi sitter inte inne med svaret men att tillväxten kommer att ske på nätet råder det föga tvivel om. De aktörer som vi ska äga framöver måste därför kunna hävda sig på nätet. Observanta läsare av våra månadskommentarer har nog uppfattat att både H&M och Clas Ohlson har varit problemtyngda investeringar för oss. 

Vi har också exempel på goda detaljhandelsinvesteringar i bland annat Fenix Outdoor. Vi är som regel inte den typen av investerare som säljer bolag så snart det blåser upp. När vi väl har valt våra 25-35 kvalitetsbolag ökar vi normalt innehavet i dem när aktiekurserna faller, något vi i dessa båda fall däremot inte gjort under det senaste året.

Sålt H&M och Clas Ohlson i maj

Vi har sålt av aktierna i H&M och Clas Ohlson helt under de senaste månaderna och ODIN Sverige gick ur positionerna i sin helhet under maj månad. I ODIN Norden, som inte ägt Clas Ohlson, har vi också sålt alla H&M-aktier.

När det gäller beslutet om Clas Ohlson så har detta varit en investering för oss i 2,5 år. Vi köpte in oss i bolaget när vi trodde att man lärt sig av misstaget med expansionen i Storbritannien. Detta var under den tid som bolaget leddes av vd Klas Balkow. De var då ute på en expansionsresa med Tyskland som nästa anhalt. Vi trodde att man lärt sig av misstaget i Storbritannien. Med en filosofi inriktad på historik, framtid och pris så anser vi att det största felet med vår investering i Clas Ohlson är att bolaget säljer 3,5 procent av sina varor på nätet. Trots ny vd och ny strategi är vi inte imponerade och det är en del av orsaken till att vi väljer att sälja av denna position som utgjorde 1,7 procent av fonden.

H&M har kanske varit ett ännu svårare beslut för oss. Negativa uttalanden, negativa analytiker och negativa framtidsutsikter har inte saknats. Amazons och Uniqlos etableringar utgör också hot framöver. Normalt sett är detta ett tecken på att aktiekursen inte återspeglar de underliggande värdena i bolaget.

I ODIN Sverige lyckades vi aldrig upprätta en fullvärdig position. Vi började efter ett kursfall att köpa aktier under 2016, vilket var ett felaktigt beslut. Med fokus på webbsatsning och nya koncept har fokuset på det viktiga H&M-varumärket kommit i skymundan. Positionen låg vid försäljningstidpunkten på omkring två procent, vilket är betydligt mindre än index även om det är en klen tröst.

ODIN Nordens position utgjorde 2,5 procent av fonden. Återinvesteringen av utdelning från huvudägaren Stefan Persson fick aktien att stiga med cirka 25 procent från bottennoteringen efter redovisningen av siffrorna för första kvartalet. Vi tog därför tillfället i akt och sålde våra aktier i bolaget.

Förändringarna i detaljhandeln är en utmanande analys

Det kan vara lika svårt att analysera en detaljhandelsbransch i kraftig förändring (disruption) som den krisande oljeindustrin i Norge för något år sedan. Därmed sagt har H&M hittills lyckats med sin webbsatsning i förhållande till utrullning och lönsamhet. I och med kraven på kortare leveranstider och gratis leveranser ökar kraven på ännu högre snittpris.

För H&M-varumärket, som också är under press från bland annat Inditex’ Zara, tror vi att det kommer att bli tufft. Med 80 procent av försäljningen från varumärket H&M är det avgörande med en fokuserad ledning och huvudägare. Vi är inte övertygade om att så är fallet här då man fortsatt lägger mycket tid på att ta fram nya koncept och nya varumärken.

COS, & Other stories och H&M Home ser däremot ut att vara framgångrika koncept. Det negativa är att det förmodligen kommer att ta lång tid innan det är en viktig del av verksamheten.

Vi tror att man måste stänga minst 1 000 butiker och att lika många måste renoveras. Utöver det måste varulagret skrivas ned. Vi är också osäkra på dagens vd. ODIN äger många bolag med starka huvudägare. Detta gäller även för H&M men huvudägaren bör nog ha en flexiblare inställning till vd-posten, vilket inte är fallet för H&M.

Fenix Outdoor är en ljuspunkt

På den positiva sidan i detaljhandeln hittar vi Fenix Outdoor. Aktien utgör 3,5 procent av ODIN Sverige. Fenix Outdoor består av såväl egna varumärken som en specialistkedja inom friluftsliv i Norden och Tyskland. Även om detaljhandelsdelen även här går lite sämre har däremot varumärkesdivisionen gott och väl kompenserat för den nedgång vi sett i detaljhandeln.

Detta är även vår inställning till de nya bolagen i fonden som Dometic och NCC. Dometic tillverkar produkter som säljs i olika kanaler. NCC kan ses som ett förbättringscase i likhet med H&M. Här har vi emellertid stort förtroende för den nye vd:n Tomas Carlsson och det vi tror att han kan åstadkomma.

Press:
Norska E24
Norska Hegnar
Dagens Industri

Skrivet av ODINs investeringsdirektör Vegard Søraunet

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.