– Vi har Handelsbanken, men det innehavet utgör bara drygt 2,5 procent av fonden. Det kan jämföras med index där banker står för cirka 20 procent. Vi tycker att Handelsbanken är en kvalitetsbank, som just nu expanderar i både Storbritannien och Nederländerna. Men bank är lite som detaljhandel, där nya digitala aktörer utmanar affärsmodellen. Vi är också försiktiga mot bakgrund av fortsatt press på bolånemarginalerna från nya aktörer. Men vi har också ett litet innehav i Avanza som vi räknar som ny aktör.

Som ni nyligen har minskat i?

– Innehavet blev lite stort, och utgjorde nära 4 procent av portföljen. De kom med en bra kvartalsrapport, men det var drivet av bitcoin som kanske inte är hållbart på sikt. Vi köpte Avanza för 1,5 år sedan. Det är den dyraste aktien vi hittills har köpt, som under första kvartalet 2017 hade ett p/e-tal på 26. Aktien har likväl stigit med 40 procent. Många förvaltare tittar på om det är billigt eller dyrt, men vi fokuserar hellre på underliggande verksamhet i form av vinsttillväxt och framtida utdelning.