Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Möjligheterna till fynd större hos små bolag

Möjligheterna till fynd större hos små bolag

Fallande marknadsräntor, handelskonflikten mellan Kina och USA och Brexit-kaoset har gjort att marknaden försämrats något det senaste halvåret. Då kan det vara bra att investera i bolag som har en hög tillväxtpotential och har en förmåga att växa – vilket kan vara svårt för stora företag. Som aktiv förvaltare finns det flera skäl att tycka om mindre bolag, säger Jonathan Schönbäck, förvaltare av den nya småbolagsfonden ODIN Small Cap.

Den 28 januari 2020 startade ODIN sin nya småbolagsfond ODIN Small Cap. Fonden hra en tydlig inriktning mot mindre och hållbara kvalitetsbolag främst i Sverige.

De svenska småbolagen har gått väsentligt bättre än de stora bolagen under de senaste årens starka utveckling på börsen. De är oftast mer nischade och därmed får man det man önskar utan en massa annat på köpet. Stora bolag har ofta delar av verksamheten som är intressanta men kan ha andra delar som är mindre intressanta.

– Som aktiv förvaltare finns det flera skäl att tycka om mindre bolag. Utbudet av småbolag är stort och möjligheterna att göra fynd är större då analytikertäckningen är låg. Bristen på analytikertäckning i småbolagssegmentet ger mig som förvaltare utrymme att generera överavkastning – att hitta guldkornen som få har upptäckt, säger Jonathan Schönbäck, förvaltare av fonden.

Mindre byråkrati i småbolag

När marknaderna är oroliga och som det var precis innan fonden startade med ett ännu olöst Brexit, fallande marknadsräntor och en handelskonflikt mellan Kina och USA, kan det vara bra att investera i bolag som har en hög tillväxtpotential och har en förmåga att växa på sätt som är svårt för stora företag.

– Småbolag är mindre byråkratiska och har ofta en styrelse och ägare som arbetar närmare affären. Som ägare har man också en större påverkan i små bolag då ens röst väger tyngre och gör det lättare att driva förändringar. Dock kan småbolag också vara mer riskabla med större svängningar, så de bör utvecklas bättre för att kompensera den högre risken, säger Jonathan Schönbäck.

Jonathan Schönbäck har sedan i somras arbetat med framtagandet av fonden. Han är välmeriterad och under perioden maj 2014 till maj 2019 rankades han som nummer 2 av 87 Sverigeförvaltare av Morningstar.

– Jag letar främst efter bolag med en stark företagskultur, bolag som driver förbättring via starka varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv. Liksom ODINs andra fonder kommer det vara få bolag i portföljen med en hög aktiv andel och fokus på kvalitetsbolag med hållbara affärsmodeller. Jag är en långsiktig ägare och har ambitionen att äga bolagen jag köper i minst 5 år, säger Jonathan Schönbäck.

Exkluderar kontroversiella branscher

Förutom att försöka påverka bolagen till det bättre kommer ODIN Small Cap även att exkludera bolag verksamma inom kontroversiella sektorer som alkohol, olja, kol, tobak, GMO, uran, kontroversiella vapen, casino/betting och pornografi.

Fondens första handelsdag var den 28 januari 2021. Årlig förvaltningskostnad för fonden är 1,50%. Öppnar du fonden i vårt ISK via vår hemsida blir avgiften 0,75%, samt en månadskostnad på 19 kronor.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.