Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Vår räntefond bidrar till en hållbar omställning

Vår räntefond bidrar till en hållbar omställning

I maj 2022 lanserade vi ODIN Sustainable Corporate Bond, en ny mörkgrön räntefond som kommer att bidra till att bekämpa klimatkrisen och omställningen till ett mer hållbart samhälle.

– Vi är väldigt stolta över att komplettera vår portfölj med en mörkgrön räntefond som rapporterar enligt artikel 9, där själva syftet med fonden är att bidra till en mer hållbar utveckling. Arbetet med hållbarhet inom EU tas nu till en ny nivå inom den finansiella sektorn, i och med att den nya taxonomin började gälla från årsskiftet, säger Tomas Hellström, vd för ODIN Fonder.

Räntefonden, ODIN Sustainable Corporate Bond, lanserades den 31 maj 2022 och innehåller europeiska företagsobligationer. Fonden utesluter inte bara oönskade bolag, utan väljer aktivt in obligationer utifrån definierade hållbarhetsmål. Den är ODIN Fonders första räntefond som är mörkgrön, vilket innebär att den rapporterar enligt artikel 9 i EU:s disclosureförordning (SFDR). Emittenterna bidrar till ett eller flera av sju utvalda hållbarhetsteman och hållbarhet är en viktig faktor för fondens framtida värdeskapande.

– Fonden är en stabil investeringsmöjlighet med låg risk, som samtidigt bidrar till att driva på omställningen mot allt fler hållbara investeringar. Med tanke både på det säkerhetspolitiska läget just nu och utmaningen med klimatkrisen är det viktigt att vi fortsätter att öka de hållbara investeringarna, inte minst på den europeiska marknaden, säger Tomas Hellström.

Utgivningar av gröna obligationer har tiofaldigats mellan 2016 och 2021, till hela 804 miljarder euro, enligt siffror från Bloomberg och ökningen ser ut att fortsätta även i år. ODIN Sustainable Corporate Bond är en så kallad ”mörkgrön” räntefond, eller artikel 9-fond, där kravet är att investeringarna aktivt ska bidra till ett mer hållbart samhälle, inte bara minska negativ påverkan.

Fakta om fonden ODIN Sustainable Corporate Bond

 • Startdatum: 31 maj 2022
 • Aktivt förvaltat företagsobligationsfond
 • Hållbara investeringar som mål (Artikel 9 enligt SFDR)
 • Europeiskt mandat
 • Valutasäkrad i SEK, EUR och NOK
 • Duration på 0-5 år
 • Investment grade (IG) på instrumentnivå
 • Fokus på god likviditet
 • Registrerad i Sverige (svensk domicil)
 • Dagligt handlad (UCITS-fond)
 • Avgift: 0,20% – 0,40% beroende på andelsklass
 • Jämförelseindex: Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR
 • Ansvariga förvaltare: Nils Hast och Mariann Stoltenberg Lind
Förvaltare Nils Hast
Förvaltare Nils Hast och Mariann Stoltenberg Lind
Förvaltare Mariann Stoltenberg Lind
Tomas
ODIN Fonders vd Tomas Hellström

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.