Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

ODIN Global – ett halvår av oväntade men intressanta möjligheter

ODIN Global – ett halvår av oväntade men intressanta möjligheter

Efter vårens starka rally blev juni en mer avvaktande månad för den globala aktiemarknaden. Vi noterar dock att den underliggande ekonomiska återhämtningen fortsätter.

Överlag går världsekonomin åt rätt håll. Detta bekräftas även av flertalet ledande indikatorer under månaden och i våra bolagsdialoger. Massiva stimulanser, genomgående välkapitaliserade hushåll och företag samt en begynnande global tillväxt gör att vi ser fortsatt goda förutsättningar för globala aktier.

Under månaden valde vi att allokera in mer kapital i fyra befintliga innehav på bekostnad av vår Sydafrikaexponering. När vi summerar halvåret kan vi konstatera att svängningarna på börsen i år har öppnat upp för en rad intressanta möjligheter för en aktiv förvaltare som ODIN. Det var länge sedan vi genomförde så här många förändringar i portföljen.

Ett halvår av möjligheter
Även om börsens svängningar har varit smärtsam för många har den öppnat upp för en rad intressanta möjligheter för oss. När vi summerar första halvåret 2020 konstaterar vi att fler förändringarna gjorts i portföljen än normalt. Årets svarta svan – som ändå får sägas vara den globala nedstängningen – har fått oss att i många fall utvärdera bolagens affärsmodeller utifrån helt nya perspektiv.

Vem hade kunnat ana att Lifco’s så stabila dentaldel en dag skulle hamna i problem? Att patienterna skulle förbjudas att besöka tandläkaren förutom vid akuta behov? I slutändan kommer kanske inte covid-19 att förändra mänskligt beteende så mycket som vi tror, men den har definitivt accelererat den digitala transformationen.

Ökad exponering mot software och e-handel
Under första halvåret köpte vi in fyra nya bolag i fonden. Ett innehav fick lämna. Under våren har vi ökat vår exponering mot software/e-handel genom att investera i Microsoft (US), Amazon (US) och Dassault (FR) samt i digitala betalsystem via Visa (US). För att finansiera köpen har vi valt att helt sälja det sydafrikanska konglomeratet Bidvest. Vi har också kraftigt minskat vår position i Bidcorp. Både bolagen är välskötta och verkar inom en rad intressanta affärsområden, men covid-19 har ytterligare ökat pressen på en redan svag sydafrikansk ekonomi. Det gör att vi väljer att kliva av då vi ser bättre tillväxtmöjligheter i ovan nämnda köp. Efter de senaste förändringarna består fonden av 27 innehav.

Bolagen och covid-19
Snart drar rapporteringen för årets andra kvartal igång. Även om vi vet att siffrorna i många fall inte kommer att vara så muntra ser vi fram emot att ta del av bolagens perspektiv på vårens händelser. En viss inblick fick vi från det globala konsultbolaget Accenture som rapporterade sitt tredje kvartal i juni.

Trots att 95 procent av deras anställda arbetat hemifrån under våren ökade de vinsten med 6 procent ”år-över-år” medan marginalen fortsatte att förbättras. Bolagets aktie är upp med drygt 2 procent i år mätt i lokal valuta. Det är uppenbart att flexibla och digitala affärsmodeller lättare har kunnat kapitalisera och navigera i årets marknadsklimat. Det märker vi inte minst på fondens största innehav Constellation Software (+22% i år), IMCD (+8% i år) och Lifco (+2% i år). Tillsammans utgör de knappt en fjärdedel av fondens exponering. Alla tre har levererat en positiv avkastning trots stora variationer i affärsmodeller.

Tufft för snabbmat 
Två av våra svagaste innehav hittills i år är kanadensiska MTY Foods och irländska Compass Group. MTY Foods är med sitt franchisekoncept en av Nordamerikas största snabbmatskedjor. Compass verkar primärt inom måltidsservice. Båda har haft det tufft i år men verkar successivt återhämta sig i takt med att ekonomierna öppnar upp. Framförallt förväntar vi oss att MTY Foods kommer tillbaka relativt snabbt då allt fler kunder nu återvänder till deras snabbmatsrestauranger.

Vad kan vi förvänta oss från våra innehav framöver?
Vårens börsrally har successivt lett till en omvärdering från vårens bottennivåer. Sedan den 23 mars har exempelvis den amerikanska börsen studsat upp från P/E 13,4 till dagens 21,4 (S&P500, 12m, forward). I sig är det inte problematiskt givet att man investerar i rätt bolag. Men högre värderingar öppnar upp för besvikelser. Står sig inte intjäningen mot förväntningarna kan det på kort sikt kan ge bakslag. Vår bedömning är att avkastningen i större grad kommer att komma från resultattillväxt och utdelningar framöver snarare än från multipelexpansion. Att vara exponerad mot kvalitativa affärsmodeller med uthålliga tillväxtmöjligheter kommer att vara mer avgörande för avkastningen än ett spel på multiplar.

För vår del passar det scenariot utmärkt in i hur vi har arbetat med fonden i över tio år. Utifrån hur vår portfölj ser ut i dag förväntar vi oss en årlig resultattillväxt från våra innehav på cirka 10 procent. Lägg till en utdelning på 2 procent så ger det en förväntan om en årlig avkastning om cirka 12 procent. Det är också i linje med vad fonden avkastat de senaste tio åren.

… och från globala aktier?
Narrativet som eldat på marknaden under våren – massiva stimulanser kombinerat med extremt låga räntor – har inte förändrats men tog i juni en välbehövlig paus. Hur stor är då risken att vi faller tillbaka till mars månads nivåer? Vår bedömning är att extraordinära centralbanks- och finanspolitiska stimulanser, en väl fungerande kreditmarknad och välkapitaliserade hushåll har skapat ett golv för den globala aktiemarknaden.

I USA är den privata skuldsättningen på den lägsta nivån sedan 2001. Dessutom är den globala räntenivån fortsatt mycket låg och lär så vara under överskådlig tid. Vårt huvudscenario är därför fortsatt att vi är i en global uppgångsfas. Som ett resultat av det lär vi få se revideringar från analytikerna av bolagens intjäningsprognoser för 2020, vilket vi redan ser tecken på.

Sammanfattning
Halvåret 2020 kommer utan tvekan skriva in sig i historieböckerna. Likaså lär diskussionerna kring risken för en förnyad smittspridning fortsätta ett bra tag till. I juni kom det samtidigt ett flertal mycket hoppfulla nyheter kring ett vaccin. Så framtiden ter sig idag mycket ljusare ut än vad som bara var fallet för någon månad sedan. Det sista ordet i följetongen covid-19 lär dock inte vara sagt än på ett tag.

Vår slutsats är att den i grunden positiva återhämtningstrenden för globala aktier med all sannolikhet kommer att fortsätta. Om än med sedvanliga korrektioner längs vägen. Alternativet för världens politiker är nämligen allt annat än önskvärt. Vi har byggt upp en diversifierad portfölj av kvalitetsbolag med fina tillväxtutsikter, robusta affärsmodeller och kvalitativa ledningar. Det eliminerar självklart inte alla risker men gör åtminstone att vi sover gott om natten och ser med tillförsikt på framtiden.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.