Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

ODIN Sverige – ett turbulent halvår som också visat hur snabbt vi kan anpassa oss

ODIN Sverige – ett turbulent halvår som också visat hur snabbt vi kan anpassa oss

De senaste månaderna har visat oss hur snabbt saker kan vända, och vi har fortfarande utmanande tider framför oss. Samtidigt har vi också sett hur snabbt vi kan anpassa oss.

Vi lämnar ett mycket turbulent första halvår 2020 bakom oss. Efter ett starkt 2019 fortsatte den goda marknadsutvecklingen under årets första månader men i februari vände allt plötsligt. Mars blev som bekant en månad för historieböckerna med stora fall på börser över hela världen. Spridningen av coronaviruset och åtgärderna för att stoppa spridningen har påverkat både samhällen och ekonomier världen över. Detta skapade i sin tur en enorm osäkerhet, och den globala nedstängningen av samhällen har skapat stora utmaningar för många företag. Särskilt de företag med hög skuldsättning. Det har varit en oro på aktiemarknaderna världen över, men med stöd från centralbanker och stater runt om i världen började en uppgång i april och optimismen fortsatte i maj och juni. Det är dock fortfarande för tidigt att förklara faran över. Den globala nedgång som vi har haft de senaste månaderna skapar stora ekonomiska effekter, och trots räddningspaket kommer många företag att få stora utmaningar framöver.

Förvaltarbyte
I början av juni tog Jonathan Schönbäck över förvaltningen av ODIN Sverige. Jonathan har lång erfarenhet av att investera i svenska aktier och har goda historiska resultat. Jonathan förvaltar redan ODIN Small Cap och känner den svenska marknaden väl.

Fondens förvaltare Jonathan Schönbäck

Månadens positiva bidragsgivare
ODIN Sverige är sammansatt av bolag med olika drivkrafter för att sprida risker och möjligheter på ett balanserat sätt. De chocker vi har sett på marknaden den senaste tiden kommer att påverka bolagen på olika sätt. Vissa företag är mer defensiva och klarar sig väl under perioder av osäkerhet medan andra har visat sig ha mer utsatta affärsmodeller.

Byggmax har historiskt varit en utmanande investering för oss men har i år levererat långt över förväntan. Bolaget har upplevt en stark efterfrågan och aktien har gått upp cirka 60 procent hittills i år. Ett annat företag med hög efterfrågan är dataspelutvecklaren Embracer, där aktien är upp nästan 75 procent i år. Bland våra andra positiva bidragsgivare hittar vi Addlife (medicinteknik), Biotage (laboratorieutrustning) Axfood (livsmedel), Nibe (värmepumpar) och Essity (toalettpapper och hygienartiklar).
Embracer, Addlife och Byggmax är också de aktier som har bidragit mest till avkastningen för ODIN Sverige hittills i år.

Negativa bidragsgivare
På den negativa sidan hittar vi Beijer Alma, Intrum, Atrium Ljungberg och Duni. Kvalitetsbolaget Beijer Almas aktiekurs har sjunkit mycket under pandemin. De har inte lyckats återhämta sig på samma sätt som merparten av marknaden och vi passade därför på att köpa mer på de här låga nivåerna. Ett annat bolag som också fallit mycket i vår är Duni. Cirka 2/3 av försäljningen är relaterad till hotell- och restaurangbranschen, där förväntningarna är mycket svaga den närmaste tiden. Det är utmanande men Duni levererar även hållbara förpackningar för take away som har vuxit snabbt på senare tid.

Förändringar i portföljen
Under första halvåret har vi tagit in tre nya bolag i portföljen och sålt sex bolag. I januari köpte vi Vitec, som utvecklar och levererar mjukvara till företag inom olika nischer och branscher. Med över trettio års historik kan Vitec visa en imponerande tillväxt drivet av kloka förvärv och är idag ledande inom sin nisch i Norden. Intäkterna är till stor del återkommande och det i kombination med en bred exponering mot olika branscher bidrar till att göra intäkterna stabila. Vi tror att företaget kan fortsätta växa genom lönsamma förvärv under de kommande åren.

I februari investerade vi i svenska Munters. Företaget grundades 1955 och är idag världsledande inom sin nisch med lösningar för bättre luftkvalitet för både industri och jordbruk. Under de senaste åren har företaget arbetat hårt för att sätta rätt strategisk inriktning, och vi är övertygade om att de är väl riggade för framtiden.

fter fusionen med Lindorff har Intrums skuldsättning ökat väsentligt och vi har därför haft en aktiv dialog med företaget under det senaste året för att minska skuldkvoten. När mycket av deras verksamhet i Italien, Spanien och Frankrike påverkas av covid-19 kan en stor del av deras framtida förväntade kassaflöde upplevas som utmanande. När företaget dessutom väljer att återköpa aktier istället för att minska skulderna valde vi i februari att sälja alla våra aktier i företaget.

I början av mars sålde vi den sista aktieposten i EQT då bolaget på kort tid sedan noteringen hade uppnått vårt kursmål. Inte minst har indexfondernas handel i aktien drivit på värderingen. Vi valde därför att kliva av. Vi sålde också hela vårt innehav i Trelleborg när företaget nådde vårt kursmål.

Fastighetsexponeringen
Under våren har vi förändrat portföljens fastighetsexponering. Atrium Ljungberg, som under en längre tid haft en svag tillväxt i kombination med exponering mot detaljhandeln, tror vi kommer att ha utmanande tider framöver i kölvattnet av covid-19. Vi har därför sålt hela vårt innehav i och istället köpt aktier i Sagax, som har högre kvalitet och en bättre positionering genom att de främst är exponerade mot logistik.
I mars sålde vi också hela innehavet i Lundberg. Exponeringen i fastigheter var utgångspunkten för vårt intresse för Lundberg och när vi vid tidpunkten hade vi fått betalt för det tackade vi för oss.

I maj sålde vi våra sista aktier i Autoliv. Bolaget är välskött men till följd av covid-19 tror vi att det kan ta tid innan fordonsindustrin återgår till gamla nivåer.

Vad tror vi framöver?
De senaste månaderna har visat oss hur snabbt saker kan vända, och vi har fortfarande utmanande tider framför oss. Samtidigt har vi också sett hur snabbt vi kan anpassa oss. Vinstestimaten för svenska bolag har minskat med cirka 30 procent för 2020. Förväntningarna har också fallit något för 2021 och 2022. Ser man på utvecklingen av aktiekurserna var den svenska aktiemarknaden som värst ner runt 30 procent, men har haft en stark återhämtning på kort tid.

När vinstestimaten har sjunkit medan aktiekurserna har vänt uppåt betyder det att prissättningen har blivit mer utmanande.

Rapporteringen för andra kvartalet
Vi ser med spänning fram emot att följa rapporteringen för andra kvartalet när företagen publicerar siffrorna under juli. Vi kommer då i större utsträckning att kunna se hur den här perioden har påverkat företagen och samtidigt höra vad de tycker om framtiden. Trots generellt lägre tillväxtförväntningar och osäkra tider framöver är vi övertygade om att vi som långsiktiga ägare av kvalitetsbolag är väl rustade för att komma igenom denna kris.

Vi har historiskt sett flera exempel på att kvalitetsföretag med finansiella muskler faktiskt kan öka sin marknadsposition eller ta nya positioner i nya segment när det kommer besvärliga tider. Det är vad vi vill att våra företag ska göra. I ODIN Sverige investerar vi i lönsamma kvalitetsbolag, med låg skuldsättning och kapitallätta affärsmodeller. Det är ingen garant mot risker men vår erfarenhet är att den typen av företag snabbt kommer ur kriser när världen väl återgår till det normala.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.