Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

ODIN Sveriges första halvår 2018

ODIN Sveriges första halvår 2018

Världens börser fluktuerade mycket under det gångna halvåret. Börsuppgången vände emellertid snabbt nedåt i februari. I april hade marknaderna stärkts upp innan de i början av sommaren gick in i en svagare period där det politiska läget i Italien och uppseglande handelskrig kom att prägla nyhetsflödet. Vi gjorde bättre ifrån oss än marknaden under minikorrigeringen i januari och februari samt från slutet av maj.

Vill du titta på när fondens förvaltare Vegard Søraunet i 5 minuter berättar om fondens första halvår kan du göra det här

Starka kort
Beijer Ref, Avanza Bank, Autoliv och Thule är de aktier som har gått bäst i år.

Beijer Ref verkar på en stark marknad och fortsätter att rida på den lagstadgade utfasningen av kylmedel i kylanläggningar. Med gynnsamma marknadsförutsättningar som bakgrund är bolagets starka resultat under det senaste året inte någon överraskning.

Avanza är ett välskött företag med exponering mot sparande – ett segment som upplever strukturell tillväxt. Avanza har en stark nischposition och tack vare sin kapitallätta affärsmodell tror vi att bolaget kommer att fortsätta att utvecklas lönsamt och långsiktigt.

Autoliv har haft en fin aktiekursutveckling i år. I fjol var resultaten något sämre på grund av att man gjorde stora investeringar för att rusta sig för framtida efterfrågetillväxt, bland annat efter konkurrenten Takatas konkurs. I dagarna delas dessutom bolagets verksamhet upp i två börsnoterade bolag med fokus på passiv respektive aktiv säkerhet. Detta har tagits väl emot av marknaden.

Thules aktiekurs fortsätter uppåt i takt med att de levererar starka resultat och expanderar inom nya produktsegment. Aktien har omvärderats rejält sedan vi gick in i Thule för 1,5 år sedan men bolagets framtidsutsikter ser mer spännande ut än på länge.

Negativa bidrag
På den negativa sidan hittar vi Intrum, Byggmax, AQ Group och Clas Ohlson.

Intrum har haft en svag kursutveckling. Det är fortsatt turbulens kring integreringen av Lindorff. Bolaget har ambitiösa mål men marknaden ifrågasätter sektorn som sådan och deras förmåga att köpa upp portföljer för att på den vägen upprätthålla sin resultattillväxt. Vi tror att det är en fördel att vara stor på den här marknaden och Intrum kommer att bli den klart största aktören på den europeiska marknaden.

Byggmax har en stark marknadsposition men vinsten dämpas av att Skånska Byggvaror genomgår en omstrukturering. Scenariot planeras fortgå under hela 2018, vilket kommer att hålla koncernen tillbaka något på kort sikt. Dagens utmaningar är redan inbakade i priset på aktien och vi är övertygade om att ledningen kommer att få bolaget på banan igen.

AQ Group sjönk kraftigt i början av året när bolaget presenterade vikande siffror för fjärde kvartalet 2017 med anledning av tillfälliga engångseffekter. I egenskap av långsiktiga investerare är vi naturligtvis beredda på att resultaten svänger på kort- och medellång sikt. Vi bekymrar oss med andra ord inte nämnvärt om utvecklingen i AQ Group som redan i årets första kvartalsrapport kunde peka på en tydlig förbättring av rörelsemarginalen.

Ändringar i portföljen
Hittills i år består de största förändringarna i köpen av Securitas, Dometic och NCC, samt försäljningen av H&M och Clas Ohlson.

Dometic är ett spännande nischbolag med marknadsledande ställning inom utrustning för husbilar och fritidsbåtar. Vi tror starkt på Assa Abloys nye vd som både vill industrialisera bolaget och konsolidera branschen.

Dagens prissättning av entreprenörsbolaget NCC ger en fingervisning om att bolagets rörelsemarginaler varit svaga ett tag. Vi har stark tilltro till att bolagets nye vd, Tomas Carlsson, som vi känner väl från hans nuvarande position på Sweco, ska klara att vända den negativa trenden och lyfta bolagets rörelsemarginaler framöver.

H&M har varit en problematisk investering för ODIN. I maj bestämde vi oss för att sälja av vårt innehav i bolaget och utnyttjade den tillfälliga kursuppgång som kom efter huvudägarens aktieköp till att sälja. Det var ett svårt beslut, mentalt sett, då vi gärna går mot strömmen när kvalitetsbolag faller. Fokus i vår investeringsfilosofi ligger på historik, framtid och pris men i fallet med H&M var nog vårt misstag att vi inte i tid insåg hur snabbt, och med vilken kraft, förutsättningarna i detaljhandeln skulle komma att förändras.

I likhet med H&M har Clas Ohlson varit en dålig investering för ODIN Sverige. Problemet med investeringen i Clas Ohlson är att endast 3,5 procent av bolagets varor säljs på nätet. Trots ny vd och ny strategi är vi inte imponerade och det är en del av orsaken till att vi väljer att sälja av denna position som utgjorde 1,7 procent av fonden.

Vi lyfte in Securitas i ODIN Sverige i slutet av mars. Vi har följt bolaget länge och betraktar aktiekursnivån kombinerat med stabiliteten i verksamheten som attraktiv. ODIN Norden har länge ägt aktier i Securitas. Genom ökat teknikinnehåll och försäljning av säkerhetslösningar kommer bolaget att bli mer lönsamt framöver. Mot bakgrund av en relativt stabil efterfrågan, långsiktigt behov av ökad säkerhet och en attraktiv prislapp på aktien har vi valt att bygga upp en position i ODIN Sverige.

Två avknoppningar i fonden
Två av Sveriges största industriföretag Autoliv och Atlas Copco delade mot slutet av perioden upp sina respektive verksamheter i två börsnoterade bolag.

Autoliv lade ut den del av verksamheten som arbetar med aktiv säkerhet, dvs. produkter som ska förhindra olyckor, i det nya bolaget Veoneer. Den del av verksamheten som arbetar med passiv säkerhet, dvs. utrustning som ska minska konsekvenserna av en redan inträffad olycka, ligger kvar i moderbolaget som behåller namnet Autoliv.

Atlas Copco valde å sin sida att förlägga den del av verksamheten som är exponerad mot gruvindustrin i bolaget Epiroc. Vi tror att omstruktureringarna kommer att leda till ökat fokus på kärnverksamheten i respektive bolag. Detta är något vi ser positivt på och har därför valt att behålla samtliga bolag i portföljen.

Våra tankar för framtiden
Den globala konjunkturen är stark men makroindikatorer har på sistone pekat på en svagare utveckling. Norden som exportinriktad region är emellertid sällan ensam om att uppleva recession. Vi ser ingen stor risk för recession så länge räntor och inflation håller sig på låga nivåer. Svagare makrostatistik och ökad risk för negativa ekonomiska följder av ett uppseglande handelskrig har emellertid ökat under det gångna halvåret.

Vi har upplevt åtta till nio års börsuppgång och prissättningen av den svenska börsen ligger på historiskt höga nivåer. Därför är det som alltid viktigt att följa bolagens resultat framöver. Klarar man att upprätthålla dessa kommer det även att avspeglas på börsen. Risken för eventuella korrigeringar är däremot överhängande.

Tittar vi på enskilda företag och aktier så har vi i vissa fall en kombination av högt pris och höga rörelsemarginaler. Detta är ingen bra kombination, och något vi försöker undvika att exponera oss mot, om det nu inte finns strukturella förbättringar som gör att marginalerna kan fortsätta uppåt.

Överlag försöker vi hellre hitta bolag med attraktiv prislapp och långsiktiga fundamentala utsikter. Därför är vi aktiva och väljer att exponera oss på annat sätt än index, då vi tror att det kommer att gynna våra kunder framöver.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.