Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Ränta på ränta – den starkaste kraften i Universum

Ränta på ränta – den starkaste kraften i Universum

Vi på ODIN tror på kraften hos enkla koncept. Exempel på ett sådant koncept i matematikens värld stavas ”ränta på ränta”. Om du vill uppnå fantastiska resultat på aktiemarknaden är det nödvändigt att du är på det klara med detta begrepp. Idén om ränta på ränta är i grunden enkel och bygger på att pengar förräntas flera gånger om. Om du får grepp om idén, börjar tillämpa och följa den så kan du få enorma fördelar.

Charlie Munger är en beryktat rationell investerare och tänkare. Han lever efter devisen att om du förstår de grundläggande principerna för stora discipliner såsom psykologi, ekonomi och naturvetenskap, så har du goda chanser att begripa den värld vi lever i. Charlie Munger har tagit idén om ränta på ränta till extrema höjder och har förräntat ekonomiskt kapital, kompetens, socialt kapital m.m. Förstår du konceptet kan du nämligen använda det på flera områden av ditt liv.

Alltför många investerare ger upp för tidigt

Utmaningen för dig som investerare är att effekten av ränta på ränta-fenomenet inte visar sig förrän efter sex till sju år. Det är först då man börjar skönja intressanta och synliga effekter. Det tar tid att få ränta på ränta-effekten att jobba för en och många ger därför lätt upp.

Orsaken är att människans rationella läggning gör det svårt att till fullo inse effekten av exponentiell tillväxt, dvs. tillväxt som går snabbare med tiden. Människan har för vana att tänka linjärt, eller med andra ord, i raka utfall. Därför underskattar vi effekten av exponentiell tillväxt och har bristande förståelse för hur stora siffror kan bli med tiden.

Berättelsen om kejsaren som nästan förlorade sitt kejsardöme

Schack sägs ha sitt ursprung i 500-talets Indien. Enligt berättelsen presenterade uppfinnaren av spelet ett schackbräde för kejsaren. Kejsaren blev fascinerad av det fantastiska och svårbemästrade spelet och bad uppfinnaren att begära ett pris av honom.

Eftersom uppfinnaren insåg vikten av ränta på ränta-fenomenet sa han att det enda han önskade sig var ris åt sin familj. Han föreslog att de skulle använda sig av schackbrädet för att beräkna arvodet och placera ett riskorn på den första rutan på schackbrädet, två på nästa, fyra på den tredje rutan osv. Med andra ord var kejsaren tvungen att fördubbla antalet riskorn för varje schackruta. Kejsaren hade inte läst på om begreppet ränta på ränta och insåg därför inte vidden av det. Utan att tänka sig för godtog han uppfinnarens förslag.

Hur mycket ris slutade det med?

Hade kejsaren hållit vad han lovade hade uppfinnaren av schackbrädet kunnat kräva kejsaren på mer ris än vad som producerats genom hela världshistorien. Det var med andra ord en fysisk omöjlighet. När kejsaren insåg sin egen dumhet valde han att halshugga den stackars uppfinnaren. Detta illustrerar hur kraftfull principen om ränta på ränta är. Ju tidigare man börjar, desto kraftfullare blir effekten. Titta på den här videon där det framgår hur mycket ris det handlar om:

Tid är den viktigaste aspekten på aktiemarknaden

Nyckeln till att lyckas på aktiemarknaden är att vara med i leken under längre perioder. Om du håller dig kvar på aktiemarknaden under en längre tid så ökar dina chanser att lyckas och du kan uppnå större totalavkastning.

Tålamod är den viktigaste egenskapen hos en investerare

Detta i kombination med god avkastning kan åstadkomma fantastiska saker med det ursprungligt investerade beloppet. Följande exempel är hämtade från boken The Automatic Millionaire av David Bach.

Tänk dig två personer som börjar spara till sin pension, i detta fall Amanda och Kristine. Amanda börjar spara vid konfirmationen fram tills hon fyller 19 år. Kristine börjar spara efter att ha avslutat sina studier, vid 27 års ålder. Amanda sparar 3 000 kronor om året mellan 15 och 19 års ålder. Hon kommer att ha sparat ihop 15 000 kronor totalt. Kristine sparar 3 000 kronor mellan 27 och 65 års ålder. Hon kommer att ha sparat ihop 117 000 kronor totalt.

Låt oss förutsätta att båda uppnår en årlig avkastning på tio procent. När Amanda fyllt 30 kommer hennes portfölj att vara värd 60 000 kronor medan Kristines har ett värde på 15 000 kronor. Men det är först vid ränta på ränta-periodens slut, vid fyllda 65 år, som effekten blir extrem. Då har de 15 000 kronor som Amanda sparat vuxit till 1,6 miljoner kronor medan Kristines 117 000 kronor vuxit till 1,3 miljoner kronor. Det intressanta är att konfirmanden som investerat lägst belopp (15 000 kronor) i slutänden har mest pengar (1,6 miljoner). Även om Kristine sparar 3 000 kronor varje år mellan 27 och 65 års ålder, så hinner hon ändå inte ikapp Amanda.

Det är detta som gör fenomenet ränta på ränta så fantastiskt.

Resultatet påverkas dock om avkastningen blir lägre än tio procent. Ju lägre avkastningen blir desto viktigare är det sparade beloppet. Vid en årlig avkastning på tre procent blir resultatet helt annorlunda. Poängen är oavsett densamma; ju tidigare man sätter igång desto starkare blir ränta på ränta-effekten.

Tid slår allt annat på aktiemarknaden. Det slår kunskap, tur, fluktuationer och sparat belopp. Utmaningen för dig som investerare är därför att gå in i aktiemarknaden under långa tidsperioder och samtidigt lära dig att hantera de osäkerhetsfaktorer som aktiemarknaden är förenad med.

Vill du börja spara direkt hos oss? Klicka här

Skriven av analytiker Robin Øvrebø

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.