Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Snart når vi toppen – därför blir obligationsfonder attraktiva igen

Snart når vi toppen – därför blir obligationsfonder attraktiva igen

Länge har Sverige, Europa och USA levt med väldigt låga marknadsräntor. För att hejda en stigande inflation höjer man nu räntorna runt om i världen. Initialt är det inte bra för obligationsfonder då de tappar i värde, men när vi väl når toppen på räntecykeln – vilket många analytiker nu börjar förutspå – blir obligationsfonder plötsligt attraktiva placeringsalternativ igen.

Hållbara obligationer i fokus
Hållbara obligationer är ett område som har fått mycket fokus på senare år. För investerare som vill göra skillnad på riktigt när det gäller hållbarhet så är obligationssidan i många fall mera lämpad än aktiesidan. När man investerar i en aktie köper man hela bolagets verksamhet, både bra och mindre bra delar. En obligation däremot kan vara riktad mot ett specifikt projekt och som investerare säkerställer man därigenom att man finansierar något som bidrar till ett positivt miljöarbete. 

Det var en ordentlig pristurbulens på räntemarknaden förra året till följd av kraftigt stigande inflation, orsakat av pandemin, kriget i Ukraina och kraftiga ekonomiska stimulanser.

– Tittar man på marknaden ur ett längre perspektiv är detta bra då man nu kan få avkastning även om man sparar i en investment grade-fond. Det är bra för ekonomin att det börjar kosta att låna pengar igen så att inte alla investeringar i princip är gratis, säger ODINs förvaltare Nils Hast.

Den stora osäkerheten ligger i de konsekvenser som kan komma av att ECB trappar ner sina obligationsköp. Det innebär att en stor köpare av räntebärande värdepapper kanske till och med blir nettosäljare.

ODIN Sustainable Corporate Bond
ODINs fond ODIN Sustainable Corporate Bond är en obligationsfond som investerar i europeiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallad investment grade. Fondens primära fokus ligger på kreditrisken i de obligationer de investerar i. ODIN är stock-pickers på aktiesidan och även ”obligation-pickers” på räntesidan – de vill investera i obligationer där emittent- och likviditetsrisken är låg. De utesluter inte bara oönskade bolag, utan väljer aktivt in obligationer utifrån definierade hållbarhetsmål, som exempelvis lågt koldioxidavtryck, skydd av ekologisk mångfald, förnybar energi, hälsa och social integration.

– Fondens europeiska mandat gör också att en hög exponeringsrisk mot fastigheter kan undvikas eftersom vi kommer åt och kan investera i obligationer utgivna av bolag verksamma i en rad olika branscher på den internationella marknaden. Fonden kan även investera i obligationer där utgivaren är amerikansk om obligationen är utgiven i euro, säger fondens förvaltare Nils Hast.

Tre minuter om ODIN Sustainable Corporate Bond 

Ränteförvaltning handlar mycket om att säga nej
Fonden ODIN Sustainable Corporate Bond investerar enligt artikel 9, vilket betyder att den har hållbarhet som mål. ODIN har en egen analys av hållbarheten på obligationsnivå och har i flera fall valt att rata vissa gröna obligationer som de inte tycker håller måttet. De emitterande bolagen behöver inte vara klassificerade som gröna men de ska uppfylla kraven för artikel 9. Detta gör att fonden har mycket bredare möjligheter att såväl påverka som att skapa god avkastning för sina investerare. Två av de viktigaste komponenterna i fondförvaltning.

 

Förvaltare Nils Hast

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.