Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Strategin för att hitta de bästa bolagen

Strategin för att hitta de bästa bolagen

De flesta bolag som är billiga är det av en anledning och de flesta bolag som är dyra är det också av en anledning. För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar ODINs förvaltare alla potentiella investeringar på samma sätt – genom sin investeringsmodell ODIN-modellen, och de tre P:na – Prestation, Position och Pris.

– Vi börjar alltid med att titta på bolagets historiska prestation. Vi vill äga kvalitetsbolag som har bevisat sin förmåga att kombinera lönsam tillväxt med ett bra resultat. En stark balansräkning är viktig eftersom tillgången till finansiering varierar över tid, säger förvaltare Hans Christian Bratterud.

I goda tider finns det ofta ett stort utbud av prisvärd finansiering men när marknaderna är svaga är den mer svårtillgänglig. Samtidigt är det i de svaga perioderna som de bästa möjligheterna till lönsam tillväxt uppstår. Lågt skuldsatta bolag med hög kvalitet kan passa på att genomföra förvärv och vara offensiva i sina åtgärder under svagare perioder eftersom de då kan fokusera på nya möjligheter som uppstår.

– Efter det tittar vi på positionen, dvs företagets framtid och konkurrenssituation. Vi lägger mycket tid på att förstå förutsättningarna på lång sikt, fortsätter Hans Christian.

Position kan man dela in i flera olika delar, dels tillväxtmöjligheter, om företaget ska ta marknadsandelar eller om de kan höja priserna, dels defensiva konkurrensfördelar som att bolagen ska kunna skydda sin affär. Det ska inte vara lätt att plagiera deras produkter eller idéer.

-Vi tittar också väldigt mycket på människorna i bolagen. Vi är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig bolagskultur. I turbulenta tider är bolagskulturen än mer central. Kraften i dessa ’mjuka’ faktorer över tid är viktiga värdedrivare som aktiemarknaden kan underskatta och många beaktar inte dessa parametrar alls eftersom de är svåra att mäta. Det är kombinationen mellan de hårda siffrorna och de mjukare mänskliga faktorerna som gör att vi hittar vinnarna, säger förvaltare Jonathan Schönbäck.

En bra bolagskultur driver en stark affärsmodell vilket gör att man får fram rätt produkter och tjänster och bolaget kan hantera tuffa situationer bättre.

När de första två P:na är på plats tittar ODINs förvaltare på priset.

– Vi gillar kvalitet till rätt pris, vilket vi får genom att göra en grundläggande analys av varje enskilt bolag. Vi ställer höga krav på de två första P:na som beskriver kvaliteten i bolaget, och oavsett hur billig en aktie är så kommer vi inte investera om kvaliteten på bolaget inte når upp till en viss nivå. De flesta bolag som är billiga är det av en anledning och de flesta bolag som är dyra är det också av en anledning. Det som vid en första anblick ser ut som ett högt pris kan på lång sikt visa sig vara ett riktigt fynd, säger Jonathan Schönbäck.

De bästa bolagen är sällan övervärderade. Utmaningen är att förstå dem tillräckligt väl för att ha förmågan att kunna avgöra vilka bolag som har de bästa framtidsutsikterna – som inte är fullt inprisade i aktiekursen.

För veckovisa uppdateringar – följ gärna ODIN Fonder på Linkedin https://www.linkedin.com/company/odin-fonder

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.