Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Så ligger du steget före andra investerare

Så ligger du steget före andra investerare

Mycket analyskapacitet går åt varje dag för att förutspå utvecklingen för de börsnoterade bolagens kvartalsresultat. Närsynthet är inte bara ett problem som ökar därför att vi spenderar allt mer tid framför mobiltelefoner, dataskärmar och läsplattor. Det är också en diagnos som i tilltagande grad kan tillskrivas finansmarknaderna. Detta illustreras bäst genom att titta på ägarperioden för amerikanska aktier som sjunkit från åtta år i mitten av 1950-talet till mellan några få veckor till max. 18 månader idag.[i][ii]

Investerare bör i högre grad reflektera över vad som skapar konkurrensförsprång på lång sikt.  Nedan beskrivs de tre försprång vi primärt kan ha som investerare.

Informationsförsprång

Detta innebär att du som investerar i enskilda företag sitter på mer information än resten av marknaden. Värdet av detta försprång överskattas av många. Analytiker, förvaltare, börshandlare och investerare sitter med samma Bloomberg-terminaler och övervakar informationsflödet på marknaden. Vissa hedgefonder använder sig till och med av satellitbilder för att få den färskaste informationen.

Även på mindre bolag är det överraskande många investerare som har mycket detaljerad och omfattande information om bolaget i fråga. Det är inte omöjligt att uppnå ett informationsförsprång, men det är svårare än tidigare då informationsflödet var trögare och mer svårtillgängligt.

Analytiskt försprång

Du behöver inte nödvändigtvis ha mer information än marknaden, men ett analytiskt försprång handlar om att tolka tillgängliga data på ett annat sätt än de flesta andra aktörer på marknaden.

De bästa investeringsidéerna uppstår när ens egna tankegångar avviker från hur de flesta andra ser på samma bolag. Även om det är lättare att åstadkomma ett analytiskt försprång än ett informationsförsprång, är det ändå inte en enkel sak. Det är lätt att förlita sig mer på precisionen i finansmodellerna än på att reflektera, men ett analytiskt försprång kräver mer eftertanke än beräkning.

Ett intressant bolagsexempel i detta avseende är Apple. Det är svårt att skaffa sig mer information om Apple, men det går att tänka annorlunda kring bolaget. De frågor du ställer är styrande för ditt fokus och därmed en viktig del i analysarbetet. Är Apple ett traditionellt teknikbolag som karaktäriseras av prispress och tekniska förändringar? Eller är det ett konsumentbolag som förlitar sig på en bas sålda enheter som genererar extrainkomster via AppStore?

Beteendemässigt försprång

Det här försprånget är lättast att uppnå och är mest hållbart över tid. Det går helt enkelt ut på att man har förmåga att investera med längre tidshorisont än andra. Marknadens kortsiktiga fokus kan utnyttjas av investerare med förmåga att tänka långsiktigt och vända marknadsoron till sin fördel. Genom att investera med längre tidshorisont kommer avkastningen att drivas av värdeskapningen i bolagen snarare än av ”känslomässiga” fluktuationer.

Att uppnå ett beteendemässigt försprång är också krävande. Den viktigaste egenskapen för att uppnå ett sådant försprång är den mentala förmågan att hantera den oro som härjar under marknadssvängningar. Därför är det inte marknaden som är den stora motståndaren här, utan din egen förmåga att hantera svängningarna på marknaden.

Man kan bygga upp både ett informationsförsprång och ett analytiskt försprång, men det enklaste sättet att uppnå försprång är att ändra sitt beteende. Med en strukturerad investeringsprocess som gör att du studerar den långsiktiga värdeskapningen i bolagen och hållbarheten i affärsmodellen, och kombinerar detta med en längre investeringshorisont, kan du skaffa dig ett klart försprång gentemot marknaden. Detta är ett försprång som inte bara är hållbart, utan även där arbitragemöjligheterna ökar därför att de flesta aktörerna på marknaden närsynt fokuserar på resultatutvecklingen för nästa kvartal.
_______________________________________________________________________________________________________

[i] Montier, James. (2007). «Behavioral Investing: A practitioner’s guide to applying behavioural finance». John Wiley & Sons, Ltd: 14.

[ii] Zweig, Jason. (2015). «Why Hair-Trigger Stock Traders Lose the Race». The Wall Street Journal.

Skrivet av Røbin Øvrebø, analytiker ODIN

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.