Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Förvaltarkvart ODIN Global

”ODIN Global – världen är full av möjligheter” Lyssna på Håvard Opland, en av förvaltarna till ODIN Global, som berättar vad som är viktigast när han väljer bolag, vilka bolag han gillar och bakgrunden till fondens fina resultat.

VEM vi investerar med är ofta viktigare än VAD vi investerar i. Förvaltarna är fokuserade på att hitta bolag med exceptionella ledare och en stark och tydlig företagskultur. ODIN-modellen innebär att fonden investerar i hållbara kvalitetsbolag med ett långsiktigt värdeskapande och en uthållig tillväxt i fokus, vilket tenderar att ge en bättre långsiktig avkastning. ODIN Globals långsiktiga mål är att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden genom sin koncentrerade portfölj med 25 till 35 bolag.