Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Hur agerar man i en kris? Blir man förlamad av problemen eller ser man möjligheterna?

Som Winston Churchill sa ”Never let a good crisis go to waste”.

I en kris är företagskulturen avgörande och sätts på prov. När vi tillsammans med våra branschkollegor Didner&Gerge och PriorNilsson Fonder hade Aktiv lunch i Stockholm tog vår förvaltare Hans Christian Bratterud upp exempel på tre av våra bolag som varit offensiva genom pandemin – NCAB, Sinch och Embracer.

Vi gillar bolag som tänker långsiktigt och kan nyttja sin starka position när det är utmanande marknader. Vi ser väldigt positivt på de här bolagens kultur och deras förmåga att skapa värde över tid. Det är också i kriser som vår aktiva förvaltning och vår ODIN-modell kommer till sin rätt. Vi lägger ner mycket arbete på att hitta bolagen med en stark företagskultur som ser möjligheter där andra ser problem. Och vi vill äga dem länge.