Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

ODIN Sverige 10 000%

Vår fond ODIN Sverige har avkastat över 10 300 procent sedan starten den 31 oktober 1994 – 31 augusti 2021. Det gör att det är den andra fonden i Europa alla kategorier som har passerat 10 000 procent under samma tidsperiod. Att fonden har haft en avkastning på 10 000 procent betyder att du har fått 100 gånger pengarna, dvs startkapitalet plus 100 gånger till. Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, lät pengarna vara till den 31 augusti 2021 hade du haft över 10,3 miljoner. Hade du istället placerat 100 000 kr i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade blivit 2,3 miljoner.

Det är därför vi tror på aktiv förvaltning och långsiktighet.