Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Tre minuter om Bolagskultur

Tre minuter om bolagskultur med vår analytiker Carolina Elvind. Bolagskultur – det lilla extra som ett bolag har, det som inte riktigt går att ta på. Det som kontinuerligt gör att bolaget agerar rätt och hittar rätt tillväxtmöjligheter. En stark bolagskultur syns i siffrorna. Det kommer att synas över tid i både tillväxt och lönsamhet om bolaget har en bra, eller dålig, bolagskultur. Det är något som sitter i väggarna. En bra bolagskultur gör att medarbetarna vill arbeta kvar på företaget. Vårt starka fokus på kulturen i bolagen gör oss ganska unika. Det viktigaste för oss är inte hur det senaste kvartalet har gått, utan det långsiktiga värdeskapandet. Det skapas av människorna inne i bolagen över lång tid, inte i de dagliga aktiekursrörelserna.