Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Tre minuter om kvalitetsbolag

Vi på ODIN är långsiktiga investerare i kvalitetsbolag. Bolag vi hittar genom att använda ODIN-modellen och våra tre P:n – prestation, position och pris. Bolag med finansiella muskler som kan öka sin marknadsposition eller ta nya positioner i nya segment när det kommer besvärliga tider, som pandemier. Bolag som är lönsamma, har låg skuldsättning och kapitallätta affärsmodeller. Våra förvaltares och analytikers roll är att hela tiden leta efter risker och minimera riskerna i våra innehav. Men vad är egentligen ett kvalitetsbolag? Är det en subjektiv bedömning? Lyssna på vår analytiker Carolina Elvind när hon på tre minuter berättar vad vår bedömning av ett kvalitetsbolag är.