Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Tre minuter om ODIN-modellen

Lyssna på tre minuter om ODIN-modellen med vår analytiker Carolina Elvind. För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alltid alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar – prestation, position och pris.

Prestation – Hur framgångsrikt har företaget varit på att skapa värde över tid?

Position – Kommer de förutsättningar som är avgörande för företagets konkurrenskraft att finnas kvar?

Pris – Hur är företagets verkliga värde jämför med marknadsvärdet?

Vi är en långsiktig investerare och vi spenderar mycket tid och resurser på att vara en ansvarsfull ägare. Vi väljer aktivt och väljer också aktivt bort utifrån ODIN-modellen, vår beprövade investeringsmodell. Vi tittar inte på månad för månad utan över betydligt längre tidsperioder. Som engagerade ägare har vi en tät kontakt med ledningen för de företag vi investerar i. För oss är det viktigt med en aktiv och öppen dialog om att ha en hållbar verksamhet. Exempelvis i mindre företag kommer vår röst som ansvarig förvaltare att väga tyngre eftersom vår andel i företaget är större. Detta gör det lättare för oss att få igenom viktiga förändringar som är i andelsägarnas intresse och som gör oss till stolta ägare.

Vårt engagemang som ägare är främst för att bidra till företagens långsiktiga värdeskapande. Det kräver att de bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt på sikt och att företagsledningen har förmåga och vilja att prioritera långsiktigt värdeskapande.