Till startsidan   Alla artiklar   Alla videos   Alla podcasts Fondskola Ordlista

Tre minuter om ODIN Small Cap

Lyssna på tre minuter om ODIN Small Cap med vår förvaltare Jonathan Schönbäck. ODIN Small Cap är en aktivt förvaltad småbolagsfond som har en tydlig inriktning mot mindre, etablerade och hållbara kvalitetsbolag främst i Sverige. Fonden förvaltas enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen, där hållbara kvalitetsbolag och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus.

Hållbarhet för oss är att sträva mot en bättre framtid. Därför träffar vi gärna våra bolag ofta och för en aktiv dialog kring hållbart företagande. För oss är hållbara affärsidéer en grundförutsättning för en framtida lönsam tillväxt. Vi söker därför efter bolag med en stark företagskultur som driver förbättring via etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv.

Fördelarna med småbolag är många. De är ofta flexibla med en engagerad styrelse och ägare som arbetar nära affären. Mindre entreprenörsdrivna bolag har därför nära till beslut, kan lättare skala upp sin affärsidé och har därmed en större potential för tillväxt. I små bolag har vi också en större påverkan då vår röst väger tyngre och det är lättare att driva förändringar.